Čo v praxi znamená označenie filmu vekovým obmedzením

FILMY OZNAČENÉ 18
- takto označený film je nielen nevhodný, ale aj neprístupný pre osobu, ktorá v deň konania predstavenia nemá dovŕšených 18 rokov. Zákon zakazuje, aby bola na predstavenie pripustená a nepomôže ani to, keby bola v sprievode svojho zákonného zástupcu. Ak teda nemáte dovŕšených 18 rokov, na takto označený film sa v žiadnom prípade nedostanete.
Pri vstupe do kinosály je vykonávaná dôkladná kontrola, mladšie vyzerajúci diváci môžu byť požiadaní, aby sa preukázali hodnoverným dokladom s fotografiou. Ak sa nebudú vedieť preukázať, nebude im vstup do kinosály umožnený a pozor, nemajú nárok na vrátenie vstupného. Nepomôžu výhovorky, že ja som si doklad zabudol. Doklad totožnosti je predsa každá dospelá osoba povinná nosiť pri sebe.
 
FILMY OZNAČENÉ 15
- takýto film je nevhodný pre mladších ako 15 rokov, ale zákon ich účasť na takomto filme nezakazuje. Niektoré kiná si napriek tomu sprísnili aj túto kategóriu a požadujú čosi ako potvrdenie od rodiča mladších osôb. Takýto postup je ale úpravou ich vlastných podmienok, ktorý síce nemá oporu v zákone, ale môžu ho tak praktizovať. V každom prípade, v Kine Star Zvolen a Kine Star Lučenec od divákov nič také nevyžadujeme.
 
FILMY OZNAČENÉ 15, 12 a 7
- tieto označenia môžeme dať do jednej spoločnej kategórie, kedy má údaj o vhodnosti filmu odporúčací charakter a teda na takýto film môže ísť aj mladšia osoba (napr. 10-ročné dieťa sa dostane na film označený ako vhodný od 12). V tejto súvislosti dávame však do pozornosti tzv. obsahové deskriptory, ktoré boli práve zavedené od začiatku tohto roka a ktoré upozorňujú na možný nevhodný obsah pre mladšieho diváka (násilie, strach, vulgarizmy...). Deskriptory nájdete vždy pri popise filmu na našej web stránke, alebo na obrazovkách vo foyer kina. Rodičia by mali na základe nich zvážiť, na aký film svojho potomka pustia, resp. ho navštívia s ním.